Tehnic Consulting

Caracteristici tehnice

By / Izolatii termice / Comments Off on Caracteristici tehnice

Caracteristici si avantaje ale izolatiei celulozice

– Montarea rapidă, simplă şi curată, reduce semnificativ costurile cu manopera şi timpul de execuţie, fară pierderi, nu necesită spaţiu de depozitare, nu necesită croire, lianţi sau sisteme de fixare şi nici manoperă complicată. Nu trebuie transportat la înălţime, aerul comprimat îl aduce acolo unde este necesar;

– Se pot izola până la 300 m2 zilnic;

– Datorită suflării sub presiune ajunge în cele mai îndepărtate colţuri şi umple complet spaţiile indiferent cât de complicată este configuraţia acestora

– Este tratat cu săruri borice, substanţe care nu sunt toxice, împotriva ciupercilor, rozătoarelor şi insectelor; datorită acestui tratament materialul de izolatie celulozica este ignifug, fiind încadrat în clasa de rezistenţă la foc B2;

– Datorita structurii organice peretele respiră, fără a lăsa să treacă curenţii de aer;

– Izolează instalaţiile termice şi electrice din pereţi şi le protejează împotriva ciclurilor de îngheţ/dezgheţ fără a necesita alte izolaţii suplimentare;

– Spre deosebire de vata minerală şi polistiren, are calitatea de a absorbi umezeala şi de a o elimina în timp, fără a-şi altera calităţile, fără a se tasa şi fără a prinde mirosuri neplăcute, nu mucegăieşte;

– Absoarbe şi reţine emisiile de CO2, în Europa este numit carbon pozitiv sau carbon neutral. O casă izolată cu celuloză este cu circa 40% mai eficientă din punct de vedere energetic, decât pretind reglementările legale actuale ale Comunitaţii Europene, legate de protejarea mediului si reducerea fenomenului încălzirii globale;

– Conductivitatea termică are o vlaoare foarte mică şi este constantă datorită structurii continue şi omogene, în timp ce la materialele tradiţionale de izolat variază în funcţie de densitatea acestora;

– Capacitatea termică specifică sau capacitatea de înmagazinare a energiei termice este de 1946 J/kg/K în timp ce vata minerală are doar 850 J/kg/K, iar polistirenul 1210 J/kg/K, deci pierderea de caldura are valori foarte mici.

Decalaj de fază (ore)

– Decalajul de fază este foarte mare, adică la o grosime a izolaţiei de 10 cm sunt necesare 3,4 h pentru ca stratul izolator să se încălzească, în timp ce vata minerală are un decalaj de 1,9 h iar polistirenul de 1 h la aceeaşi grosime a stratului izolator. Altfel spus, materialul de izolatie celulozica nu îşi schimbă uşor regimul termic. Această calitate este prezentată comparativ cu alte materiale de izolaţie în graficul alaturat
– Rezisteţa la difuzia vaporilor de apă, μ = 1 ;

– Densitatea este de 30 – 60 kg/m3 în funcţie de domeniul de aplicare;

– Datorită instalării sub presiune, pereţii din materiale uşoare (gips carton) se rigidizează;

– Valori de izolaţie fonică, R w,R între 47 dB şi 55 dB în funcţie de domeniul de aplicare;

– Are o durată de exploatare de 50 de ani şi are aprobarea tehnică europeană, ETA-05/0186 eliberată de Institutul Austriac pentru Tehnica de Construcţii, membru al EOTA (Organizaţia Europeană pentru Aprobări Tehnice), institut autorizat şi notificat în conformitate cu art.10 al Directivei CE din 21 Decembrie 1988 pentru adaptarea prevederilor juridice şi administrative în domeniul materialelor de construcţii.

DATE TEHNICE MATERIALUL DE IZOLATIE CELULOZICA

Alte avantaje ale materialului:

– pentru constructori prezintă avantajele reducerii timpilor de execuţie, a costurilor cu manopera (reflectate atât în reducerea orelor de manoperă plătite, cât şi în numărul redus de muncitorii – doar 2 persoane sunt necesare pentru manipularea utilajului), creşterea productivităţii (300 m2 izolaţi/zi) şi calitatea superioară a lucrărilor de izolaţie;

– pentru arhitecţi, pentru care este vital să cunoască cele mai bune materiale de construcţie disponibile, utilizarea izolaţiei celulozice le oferă o mai mare flexibilitate în proiectarea structurilor; rezistenţa la foc a izolaţiei permite proiectarea unor ziduri antifoc mai simple şi mai puţin costisitoare, prevederea unor spaţii mai mici pentru instalaţii, ceea ce creşte nivelul estetic al proiectelor;

– nu este de neglijat nici faptul că, în urma executării unei izolări cu Materialul de izolatie celulozica, curăţenia se reduce la o simplă aspirare a incăperilor asfel izolate.